Author Archives: Hina Sid (Orchestrated Q'Works)

About Hina Sid (Orchestrated Q'Works)

Just read this: https://wordpress.com/page/foodfortheatre.wordpress.com/2 It will all make sense.

History of Parlours in India

Standard

FullSizeRender(2).jpg

रेनिअससन्स १४ ते १७ वे साल

पंधराव्या शतकात  uch  श्रेणीतल्या स्त्रिया त्यांचे कपाळ  उंच दिसावे  म्हणून केस तीव्रतेने मागे बांधत असे, आणि मागील केस हे पोषाखाने लपवत असे. इटलीच्या उबदार वातावरणात तेथील स्त्रिया वेणी घालायचा, केसांवर अलंकार लावायच्या  किव्वा टोपी घालायचा.  त्या काळात ब्लॉन्ड केस हे उच्च श्रेणीचे प्रतीक होते. त्यामुळे पुरुष आणि स्त्रिया दोघेही स्वतःचे केस ब्लॉन्ड रंगाने रंगवत असे. ते यासाठी केशर किंवा कांद्याचे साल या गोष्टी वापरात असे आणि इटलीच्या स्त्रिया तर तास तास भर उन्हात बसत असे आणि केसांना ब्लॉन्ड रंग देत असे.

एलिझाबेथन १५५८  – १६०३

सोळाव्या शतकात सगळे पुरुष लहान केस आणि लहान दाढी ठेवायचे कारण फ्रान्सिस पहिला याने स्वतःचे केस चुकून जाळले होते. राणी एलिझाबेथ हि तर खऱ्या arthane या काळातल्या स्त्रियांनसाठी एक आदर्श होती. समाजातील स्त्रिया तिचा गोरा चेहरा आणि लाल केसांची नकल करायच्या. केसांची नकल करायच्या. त्या भरपूर प्रमाणात पांढरी पावडर आणि लाल  टोप वापरात असे. एलिझाबेथ सारखं दिसायला स्त्रिया सफेत किंवा पांढरे शिसे वापरायचे, पण या गोष्टी हानीकारण होत्या. इटालियन स्त्रियां सारखं एलिझाबेथही स्वतःचा गालावर शिष्याचा उपयोग करून लालसर रंग द्यायची. ती स्वतःचा पापण्यांना, ओठांना आणि हातावरच्या निळ्या नसांना अलाबास्त्र पेन्सिल ने रंगवत असे, शेवटी आणण्याचा पांढऱ्या भागाची पूड लावत असे, त्यामुळे हे सगळे चिकटून राहत असे.

इसवीसन १८ १७००-१७९९

अठराव्या सालात श्रीमन्नत पुरुष पांढरे रंगाचे टोप घालत असे. जे त्यांनाच मानेला वेणीसारखे बांधत असे आणि मानेला रेशमाच्या पिशव्या किंवा काळ्या बोवने झाकत असे. काही पुरुष तर स्वतःचे केस या पद्धतीने वेणीसारखे बांधायचे. अठराव्या वर्षाच्या सुरुवातीला महिला स्वतःचे केस लहान, गाडी केलेले किंवा कुरुळे केस ठेवायच्या आणि त्याला हार घालून किंवा बोव घालून सजवायच्या. १७७० पर्यंत केस रचना hi घोड्याचा  तक्क्या किंवा तारेच्या पिंजर्याने तयार होत असे, त्याला पावडर लावण्यात येई. काही केस 3 feet पर्यंत हवेत राहत असे आणि त्याला बरोबर करायसाठी स्प्रिंगचा वापर केला जाते. ह्या  केसांना अजून सजवण्यासाठी पंख, रिबिनी, रत्न अशे वेगवेगळ्या वस्तू वापरात असे. अश्या बांधणीसाठी १ ते ३ आठवडे लागत असे. अधिवेशनाच्या वेळेस खुललेले केस हे  समाजकंटकांना आकर्षित करत असे. १७८० सालात उधळपट्टी आणि उपचार यांचा विरुद्ध प्रतिसाद म्हणून पुरुष व महिला हिररिसॉं (हेचडॉग), जाड कुरळे केस ठेवत असे.

व्हिक्टोरियन १८३७- १९०१

व्हिक्टोरियनच्या काळात लोक साधेपणा, नैसर्गिक सौंदर्य, संयमी आणि मेकअपशिवाय राहणे पसंद करत असे. वरील श्रेणीतील आणि मधातल्या श्रेणीतील स्त्रिया सौंदर्यप्रसाधन वस्तू कमी वापरत असे. भाग रंग हे वेश्या आणि नट्यांसाठीच आरक्षित होते आणि ते कामाचा वेळेस वापरात असे. सामान्य महिला फक्त चेहेऱ्यावर पोवडेरच लावत असे. त्या काळात समाज  आरोग्यशास्त्र आणि आरोग्यावर जास्त भर देत असे आणि पुष्कळशे  नियतकालिका खराब प्रतीचा सौंदर्यप्रसाधन वस्तूं बद्दल संगत असे. त्या वस्तूं मध्ये शिष्यासारखे विषारी पदार्थ असायचे. १८४० च्या सुरुवातीला स्त्रियांचे डोके गोंडस आणि शांत, तेल लावलेले असायचे. एकोणविसाव्या शतकात पुरुष लहान, कुरुळे ठेवत असे. ते केसांना मॅचसार तेल लावत असे. त्या काळात  पुरुष वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिश्या व दाढ्या ठेवायचे.

इसवीसन १९२०

विसाव्या शतकाचा सुरुवातीला काही सामाजिक लोक्कानी व्हिक्टोरियन सौंदर्य  दर्जा बद्दल आवाज उठवला. आता नवीन प्रकारात महिला “बॉबकट”, वेव्ह अश्या केसांचा शैली महिलांच्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून गाजू लागल्या. सिनेमाचा प्रभाव महिलांचा केस शैलीवर दिसू लागला. त्या काळात महिला त्यांचे केस सिनेमा नटी सारखे ठेवत असत. त्या लौइसे ब्रूक आणि क्लारा बोव यांचा केस शैलीचा नकल करायचा. या कला मेकअपचा उपयोग वाढला होता. गोऱ्या महिला साधारणतः आपल्या गालाला पांढरी पावडर आणि लाल रंगाची मलाई लावत असे, पापण्यांना हिसका देऊन वर करत असे, ओठांना लाल रंग लावत असे आणि वरील ओठांणवर जास्त लक्ष देत असे. आधुनिक रीतीचा समझ असलेले लोक मधांत भांग पाडत असे किंवा  कौशल्याने केस मागे गेट असे. ते केसांना तेल व सुवासिक पदार्थ लावत असे, त्यामुळे केसांना एक चमक येत असे व केस एका जागेवर राहत असे. हि शैली रुडॉल्फ वेलेन्टीनो नामक एका सिनेमा कलाकारामुळे प्रसिद्ध झाली. कॅब चल्लोवायने “कंक” नावाची केस शैली प्रसिद्ध केली.लोक म्हणतात कि सुंदरता हि मानवांनी अनुभवलेली फक्त एक सामान्य भावना आहे. पण खऱ्या अर्थात सत्य हे खूप गुंतलेलं आहे. सुंदरता या शब्दातच एक संपन्नता आहे. आपण दररोज या शब्दाचा उपयोग वेगवेगळ्या गोष्टींना उपमा द्यायसाठी वापरतो.  उदाहरण द्यायचं झालं तर, हि स्त्री सुंदर आहे, हे मूळ किती सुंदर आहे,  हे चित्र किती सुंदर आहे, अश्या वेगवेगळ्या गोष्टी व व्यक्तींना म्हणत असतो. तसा सुंदरता हा शब्द प्रशंसा करायलाच वापरला जातो, पण त्याचा नेमका अर्थ हा संदर्भावर अवलंबून आहे.

अठराव्या शतकात सुंदरता या शब्दाला एक वेगळेच महत्व आले. अठराव्या शतकात शौदर्यशात्राचा उदय झाला आणि या मुळे सुरतेला एक वेगळेच महत्व आले. शौदर्यशात्राध्य सुंदरतेला बाकी सगळ्या पेक्षा जास्त महत्व देतअसे. यानंतर सुंदरतेकडे एकागांभीर्याने बघितल्या जाऊ लागले. सुंदरतेवर विविध सिद्धांत मांडले जाऊ लागले. तशी या कलेची सुरुवात ग्रीक लोकांन पासून झाली. आता सध्याचा काळात जे हि काही सुदंरता वाढविण्यासाठी सौंदर्यप्रसाधन वस्तूं वापरल्या जातात,  त्याचा उदय ग्रीकलोकांनपासून झाला. सुंदरतेचा  विकास प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे झाला, पण ग्रीक लोकांनी त्याचा विकास एका वेगळ्या श्रेणी वर केला. ग्रीक लोकांना स्वतःची सुंदरता वाढविण्यासाठी किंवा तशीच ठेवण्याचे  प्राधान्य  होते. अश्याच प्रकारे रोमनही स्वतःच्या पसंदी प्रमाणे सुंदर दिसायचा प्रयन्त करत असे. अश्याच प्रकारे उंची हि सुंदरतेचा एक भाग समजल्या जात असे. महिला आणि पुरुष आपल्या उंची कडेही विशेष लक्ष देत असे.

Advertisements

Parlour: Partnerships and Collaborations

Standard

In order to give the audience a genuine journey, OQ needs the following elements within the performance:

Beauty products used in Salons:

  These will form the backdrop to some of the stories being performed. In order to make a visual impact we need at least 100-200 individual pieces of creams, shampoos etc used in the salon trade. These will not be used and returned to the respective salon / supplier after the performance.

A Hairstylist:

Since hair is a very big part of the performance, we would like to create a live art piece with a hairstylist who will cut and style an actor’s hair during the piece. If time permits we would also like to invite members of the audience to take the seat and spill their heart as their hair changes shape.

A Grand Introduction to: Parlour, or it all started with hair

Standard

2017-01-26-photo-00000094Presented in Collaboration with TIFA Working Studios

 

The first beauty salon started in the 1800’s – one of the first businesses owned by, run by and catering to women. Even today, the beauty parlour is a space we keep going back to – to look better, to feel better, to fit in. But, who are the people who work in parlours’? What do they think of beauty? What do they think of the work they do? What do they think of us?

 

These questions inspired OQ to put together a team of dancers, theatre actors, writers and a photographer. Together we began to reconstruct the myth of beauty in the performance space. Our work was informed by days spent working at and observing parlours from within, interviewing people who work there and seeking out input from hajam dukkans, beauticians, hair-stylists and high-end salons.

 

We are looking at the concept of beauty, labour and ritual – starting with the space of the beauty parlour. The experiment hopes to expand then to space of the ‘home’ and then on to ‘spiritual’ services.

 • Process Duration: January 2017 – August 2017
 • First Showcase: 8:30 PM, M C Ghia 11th February, 2017 at the Kala Ghoda Arts Festival, 2017

 

We are looking at doing at least 10-15 shows across Pune, Mumbai as well as Bangalore, Delhi, Kolkata in this year.

 

Note on Performance:

Imagine a space of healing, of secret rituals and whispered voices, of smiles and warm eyes. You dip your feet in warm water as someone washes away your sins. You can talk if you want to – about anything under the sun or of nothing at all. Or listen, there are stories a plenty in this sacred circle.

That mirror there? What do you see in it? Are those your empty eyes that stare back? Is that your heart unburdening itself? Stand there for as long as you want, this time is your time and the secret is safe between the mirror and you.

All those things you see – lotions, unguents, potions, poultices – products all to make you look better, feel better and win all those hearts you’ve been chasing for so long. But who is that who sits there, pulling on one colour and then the next. Will anything ever look good on her? Those red lips and rosy cheeks she so desperately paints on, those eyebrows she plucks and the hair she hides, that blemish she is covering – will it save her? Why is she so desperate? Will you hear her story? Will you help her paint a new face?

See those two? Trapped by their mistakes? Their hair pulls and stretches. You can hear them shriek in pain. Do you want to set them free? It’d be so easy! But be careful. They may not be as helpless as you believe.

And who is that man who sits in a hair. Commanding, crying, caressing – what does he want? Snip! Snip! Snip! That pair of scissors is in practiced hands, yet his bawling never stops! His lost loves, his burning desires. Who can hear them over a chopping sound?

Joining our Group… err Company

Standard

We have been getting a lot of calls lately, possibly because of an online service that listed our name as one of the top 4 theatre groups to join in Pune. These calls and at times WhatsApp messages invariably start with a variation of the question “How do I join your group?”. This is a valid question, a pertinent one even, however, not every creative collective will have a simple answer to that. We certainly don’t. And though it is fun to receive interest and see the enthusiasm for stagework in the city, there are certain things that should be considered before making that call.

So here is a little guide for anyone who wants to join our group:

 1. Orchestrated Q’Works is a Company, a Theatre Company. We’ve worked very hard to get ourselves registered.
 2. A lot of our work happens in English, but we are not an English Theatre Company. Language is not what defines our creative practice.
 3. We use process-based approaches to create new work for stage. This means that we start with a concept in mind and work together using text, movement and drama to explore it. This exploration can go in many directions and often what comes out as a performance in the end is not really what anyone imagined in the beginning. Yes, there is room for actors here, there is room for dancers and movement people, for musicians, visual artists, live art-makers, researchers and writers – but it is all process-based.
 4. We work with Community Theatre. This means we work with non-actors or individuals who are drawn to our central theme and want to be part of a creative process. Our current initiative on this is Project Beard. Do read more about it.
 5. We also work on the professional level, creating work with (mostly) full-time, professional performers and artists. This work feeds in to long-term academic understanding and evolution of single concepts. For example, our latest professional endevour looks at the intersections of women, labour and beauty though the lens of the beauty parlour. Read more about it here.
 6. If you want to be part of these two areas of our work, do know that it may not be a performing part. Like most theatre companies struggling to survive and make new work, we expect all stakeholders to contribute to things like marketing, fundraising, social media, PR and other associated areas of work. We do not ask anyone working with us to pay us for letting them work with us. 
 7. Before you get in touch, think about what you want to do in theatre. Do you want to act? Are you working and looking for a weekend hobby? Do you want to get over stage-fear and improve your presentation skills and confidence levels? Or do you want to make theatre? Do you have a throbbing idea that you want to see come alive on stage? Do you want to use theatre to create a dialogue for change in this world? Once you know this, you’ll be able to understand if we are the right space for you. For example, OQ is generally not a great place for people who want to act in scripted plays for the commercial stage. Our work is usually bold and intimate. We like pushing boundaries and exploring new territory. Read about our past work and that of our Founder and Artist Leader here.
 8. And lastly, it doesn’t matter if you’ve never done “theatre” before or if your voice and accent aren’t perfect (what is perfect anyway?). Your age, gender, sex, sexuality, experience, language, region etc does not affect our choice. As long as you believe in the power of ideas, feel the magick of stories and are willing to push past inhibitions to explore uncharted territory, OQ will always be a space for you.

So, you want to join our company, do a little homework and then fill in this Google Form!

 

An Introduction to: Parlour, or it all started with hair

Standard

parlour-1

The first beauty salon started in the 1800’s – one of the first businesses owned by, run by and catering to women. This performance examines intersections between the evolution of beauty, the work of women and gossip in a beauty parlour. And we might just end up giving the audience a haircut while we’re at it.

Parlour goes on to the rehearsal floor on the 28th of December 2016 at TIFA Working Studios. The work has about 8 dance and theatre artists involved from Mumbai and Pune. Over the next month we will explore various layers of labour and beauty through movement, text, music and processes. Since the beauty the parlour is the site of our work, a lot of the process involves research into and observations of the salon space and the people who work there.

We are currently looking for a writer-in-residence who can attend all rehearsals, conduct interviews and independent research in order to document the process and produce one or more pieces of written work as an outcome of it. This is a long-term process since labour and beauty is the first series of explorations.

Ideally we’d like someone who can write in at least one of the two languages – English and Marathi. To express an interest, please do send in your writing samples to hinaqui@gmail.com with the subject: Parlour Writers

 

 

Project Beard: alternative narratives from the Queer and Mainstream

Standard

 

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

UPDATES:

Project Beard is now 7 months old. In these few months we successfully launched our first performance Coming Out in Pune and Mumbai. The show has completed 5 shows, generated dialogue in several spaces and was even mentioned as one of the most memorable performances of 2016 in the Pune Times.

‘Coming Out’ deals with true life experiences told through a performance moving through space. It is a theatre experience which uses multiple mediums to express, question, criticize and ideate on ‘what is, can be and is possible’ to talk about. It weaves together ensemble-theatre, art installation, music, poetry, story-telling and conversations to speak of what has come out from conversations with people from different spheres of life- the queer community, artists, theatre-makers and activists. Art installations have been guided by Ruve Narang.

Project Beard has also gone on to conducting workshops on sex, gender and sexuality in schools and develop Community Theatre as an active practice in the city. This year is going to look at more creative work through the process and collaborating with more artists, queer and mainstream, as we continue to understand what those words mean. If you’d like to support Project Beard or contribute to it, please do write into hinaqui@gmail.com.

Our supporters:

The Cultural Centre

Lost the Plot

TIFA

Expressions Unlimited!

 

Media Coverage for Coming Out

The Indian Express                                         The Times of India-article

The Times of India-review                              Sakaal Times

The Golden Sparrow                                       Theatre Potato (a blog)

The play not only questions existing structures but also advocates for an expansion of the inclusions of the term ‘queer’ and all that this umbrella term could mean. ‘Coming out’ finally is about breaking the silence, saying no to shame and guilt due to the desires, wants and experiences that individuals have felt and lived through. While walking through space, we welcome you to explore different identities, experiences, stories and the politics of what each of them embody.

 

The experience also advocates for having ‘safe spaces’ for all people to be able to come, express and experience freely and without any fear. It also looks for processes of Community Theatre and what emerges from these engagements while looking at it as processes and not just the performance as the end.

The Need:

The LGBTQI movement in India faces massive socio-politico-legal hurdles. Beyond that, there is repression that various levels in Indian society around sexuality as a whole. As allies and people with various sexual identities, we at OQ acknowledge and respect the struggle. As storytellers, we feel the need to understand and share alternative narratives around sexuality. As theatremakers, we want to create performative material that an audience can relate to.

The Objectives:

We have come together to:

 1. Create a performance by including individuals who identify as Queer in creating content for a performance
 2. Stage this performance professionally to provoke an audience’s attention and response
 3. Use that attention to foster conversation
 4. Ultimately create alternative narratives around sexuality, especially in the Indian context

The Process:

Beard is our first attempt at creating such a performance.

A basic idea: Three Characters

Two women in a relationship and the man they use as a heterosexual cover (beard) in society.

The People:

 1. We have taken the first step and assembled a team of actors.
 2. We have also begun reaching out to our networks to bring in people who identify as queer. This will be done with complete discretion and a non-disclosure policy to ensure that all queer individuals involved feel safe.
 3. The next step is to reach out to Queer Networks and organizations & activists working intersectionally in the field of sex & sexuality, gender issues, women’s issues, LGBT issues etc.

The Content:

 This simple idea is converted it into a public performance through:

 • Sessions on sex & sexuality
 • Lectures and story-sharing
 • One-on-one interviews
 • Devising drama & improvisation etc

Largely, plot-points and theatrical devices come from the actors and theatremakers.

Back-stories, character-sketches, coming-out stories, notes on culture etc come from queer individuals

Historical anecdotes, statistics, socio-economic truths etc come from the organizations

The Outcome:

 Short-term:

A play to be staged before an audience, giving them a relatable story that stars a same-sex couple and promotes the visibility of queer women

 • An immersive theatre experience, where the audience gets to explore the lives of individual characters in the story at their own leisure
 • An exhibition of visual and performance art provoked by the discussions and dialogue
 • Interactions & dialogues post each event

Long-term:

Beard is the first such performative experiment we are undertaking. Our intention is to make it a process that evolves alternative narratives through theatre-based processes. In the long-term, we want to use the intimate, experiential impact of live performance to:

 • Generate empathy
 • Provide a point of inclusion for queer individuals and allies
 • Create an anti-point to the popular depiction of same-sex relations in Indian and Western media
 • Bring conversations and stories around sexuality as a whole in to the mainstream

We also hope that in the long run, we will be able

 • To kickstart performance festivals for queer individuals and allies
 • Provide platforms for LGBTQI performance artists
 • Mentor and support similar projects, festivals and a lot more

Of Talons and Scales: 8 Things Books about Dragons have taught me about Feminism

Standard
Of Talons and Scales: 8 Things Books about Dragons have taught me about Feminism

My relationship with reality is complicated, my hold on it tenuous at best and the light of my understanding of it far too dispersed by the prism of experience and expectation. This is probably the reason why my reliance on fantasy – to make sense of interactions the worlds within and without have, is rather high. In short, I read a lot of fantasy literature. Since Harry Potter opened up my eyes to the nourishment, nay feast, on offer to a hungry mind through the simple act of reading; fantasy has been my poison of choice.

Of late, I’ve been reading a lot about dragons. Three primary series, all written by women. (why my reading list isn’t more coloured in terms of gender and race is a discussion for another time, promise)

 1. The deep, provocative and sensible Rain Wilds Chronicles by Robin Hobb
 2. The super-cool-give-zero-fucks Memoirs of Lady Trent by Marie Brennan
 3. The ridiculously stunning Temeraire series by Naomi Novik

Do note, I have not finished reading any of these series (What? It’s called delayed pleasure and it works like hell). And have done my best to avoid spoilers, but hey…

So here are just a few of the important lessons and at times painful reminders, these books have brought to me, making me that much better at being a feminist and that much closer to bartering my soul for a dragon egg.

1. Sex is Great, but only Women have to Deal with the Consequences

HTTYD 1

This might seem like a bad lesson to start this list with – it’s one of those painful reminders I spoke about. But what sex can do to a person, both metaphorically and literally, is a reality we need to keep in mind. During the Rain Wilds adventure of young dragon keepers relocating their dragons to a rumoured mythical city, Robin Hobb points out again and again the sheer unfairness of free sex in any given group of individuals. Even in the absolute absence of social and cultural censure, it is inevitably the females who get slut-shamed and who ultimately have to pay the physical cost of pregnancy, malformed babies, labour, breast-feeding – the blood let during an abortion is essentially, entirely theirs.

While we lie back and throw our legs in the air (or whatever position you prefer), it pays to remember this hard truth – men can be cavalier, women have to be careful – but we need to remember it mostly so WE CAN CHANGE IT. Because our sexual privilege is still undermined by the lack of safe access to medical abortion for millions of women across the world. Because in India, the ease of access to pregnancy termination is determined by patriarchal mores. Because sex and the consequent choice to be pregnant or not,  shouldn’t become a reason to clip our wings.

We need to rise above all this shit. That’s where the dragons are.

2. Babies aren’t for Everyone

Dragon Baby 1

Continuing in the same vein, it is embarrassing how connected to the “miracle of birth” the idea of womanhood is. I think, it’s one of the main reasons the red states of the world have such a problem with transwomen and why “gender neutral” is still ridiculously male-like (that’s a whole separate post, wait for it). But, this super-patriarchal assumption that all women must want to birth a squalling infant before their ovaries dry up needs to be given some rest.

I mean take Lady Trent for example. She clearly isn’t made for domestication. But she has her first husband’s child anyway. Then proceeds to go romping about the world on the stuff dreams are made of, leaving said baby to be cared for by wonderfully convenient relatives / house-help. Yes, she does spend about 2 minutes feeling guilty about the whole deal, but life goes on. And of course I haven’t reached the birth of her second child or found out how her children grow up to be – but I have the feeling that Mommy Issues will flash in my head a couple of times as I read the rest of the series.

Malta Khuprus, from the Rain Wilds, is desperate for a child. She’s had several miscarriages, but finally carries something to term, only for it to be born in the middle of a storm during an assassination attempt. The child spends the rest of book on the verge of death. And through its every painful breath, Malta is by its side, as is her husband and father of the child. Now, I don’t even pretend to understand the sheer trauma of having a child born with a life-threatening congenital condition. But, I don’t need to understand in order to respect the choices and fortitude of parents who face these situations. And to know that wanting so very deeply the child in question and being with someone who is just as invested in parenthood, makes a very, very big difference.

Captain Catherine Harcourt of Lily got pregnant while having a secret affair with the captain of the ship carrying her formation to Africa.

And she hated every minute of it.

And all she cared about was that she give birth to a girl (you heard that right) who could be groomed to take over her dragon when she was gone. Alas, Harcourt delivers a boy. And leaves him to caregivers to go off to war (white women seem to be surrounded by people who exist for the express purpose of raising unwanted children in books, I mean why wasn’t there ever a tribe of such minions to take care of Onyesonwu?).

Moral of the Story: Have a kid, don’t have a kid… It’s like Caitlin Moran says, “If you want to know what’s in motherhood for you, as a woman, then – in truth – it’s nothing you couldn’t get from, say, reading the 100 greatest books in human history; learning a foreign language well enough to argue in it; climbing hills; loving recklessly; sitting quietly, alone, in the dawn; drinking whisky with revolutionaries; learning to do close-hand magic; swimming in a river in winter; growing foxgloves, peas and roses; calling your mum; singing while you walk; being polite; and always, always helping strangers. No one has ever claimed for a moment that childless men have missed out on a vital aspect of their existence, and were the poorer, and crippled by it.”

Humanity will survive the Single Non-Mother Apocalypse. Go back to sleep.

3. Women need Men like Fish need Bicycles

“Yes, I sent for him,” Jane said flatly, “And you may leave off your coughing and your insinuations, if I wanted a man between my legs that badly, there is a camp full of handsome young fellows outside, and I dare say I could find one out to oblige me.”

– from Victory of Eagles by Naomi Novik

Dragon-Dragons-GIF.gif

One of the happiest things about reading the Temeraire series (trust me, there are so many) is the relationship between protagonist William Laurence, through his various misadventures and Jane Roland, who goes from being a Captain of a single dragon formation to Admiral of the Air, in a world where women riding dragons is kept mostly secret due to a serious fear of embarrassment. Laurence’s admiration of Jane, his complete confidence in her abilities, and the sheer practicality with which their liaison commences and continues (haven’t reached the end of the series, so I don’t know if it ends or not yet, but that doesn’t matter and that’s kinda the point) and the absolute circumventing of mushy ridiculousness (we are in the middle of a war and we have a job to do mate) is so very liberating to read. During the books so far, Jane and Laurence have barely spent any time together, their regard continues through straight-forward letters and no one, not even other aviators (Naomi Novik’s version of dragon-riders) talk about it too much.

My very personal aim in life is to use feminism to render all relationships (sexual, romantic or otherwise) as simple as Jane and Laurence’s.

And thereby end the media-fed dominion of ‘romantic love’ over our collective senses.

4. Conversely… Sometimes, Men can lead the way to your Emancipation. But don’t count on it.

Dragon & Donkey

Most of the books I have referenced here have some kind of throw-back to Victorian England. And Victorian England, like most of the UK’s history, was a lousy place for women. They had no right to anything, no legal protection from depredation and barely any access to education and opportunity. Marie Brennan’s Isabella rises in this scenario from being a social pariah due to her scholastic inclinations to becoming Lady Trent, explorer and dragon researcher extraordinaire.

The book paints a dire picture of life for Isabella before her great adventures begin. And one does not know quite what to make of the fact (at least in the book’s timeline) that were it not for her first husband’s support and crazy love for her, Isabella would not have gotten the start she needed to be who she was and became. He not only encouraged her passion for dragons (very unlady-like), he married her because of it and financed what was for the most part unlikely to be a profitable venture to unknown corners of the world. He did it because he was different – an outlier in a society that had reached a standstill in terms of cultural evolution.

If you’re lucky, you’ll meet such a man. Someone, who by the skilful application of male privilege, will get you the freedom you long for, whether it is that extra hour out at night or the freedom to work (stop making a face, you know that’s a thing) or even access to networks and resources that can give you the platform for ground-breaking discoveries that will change the face of the world. When you do find such a man, use him shamelessly, and work really hard to be genuinely grateful for opportunities someone who married in to the wrong family (everyone in India has one such arranged-marriage buddy) is never likely to get.

But, do not – for Chrissakes! – put your dreams on hold while you wile away time wistfully wishing for your Knight in Shining Armour to come and kickstart your life for you. That only happens in the movies, and only because CAPITALISM LOVES EXPLOITING INSECURITIES OF WOMEN IN ORDER TO MAINTAIN THE STATUS QUO!

5. Materialism, Vengefulness, Self-centredness: Bring it On!

Smaug Meme

One of the features that all these books share in common is the difference in motivations for dragons and humans. Robin Hobb’s dragons are as diverse in nature as their human counterparts as are Naomi Novik’s, though the former’s can hypnotize people to do their bidding and the latter’s are more physically powerful and focussed in life. Marie Brennan’s dragons are biological entities, a new species of animal for each book, which essentially just emphasizes their motivations being in complete opposition to ours. The main point though is that dragons are complicated and they don’t really give a damn about what you think of them. If you insult them, you will be squished, if you pick a fight, they will fight till the bloody end, if you treat them like reasonable creatures, they’ll return the favour (or not, depends on their mood). And they never, ever apologize (for situations where they messed up, sure, but definitely for being themselves).

Sintara is beautiful, intelligent and incredibly mean. Iskierka shamelessly covets riches and doesn’t sit around waiting for opportunities to come her way. Lien knows loyalty and will go to any lengths to win the war. Perscitia loves math and hates fighting, but will happily help others figure out how to kill effectively in battle. None of these female dragons bend over when asked politely. They are not nice. They don’t need to be. They have not been fed centuries of stereotyping that makes them doubt their own identity every time they don’t conform.

We women need to get on board with this behaviour immediately.

6. Blood

Bleeding Dragon

2016 has been my year of bidding bye-bye to the dread of menstruation. Switching to menstrual cups has helped a lot. Making me comfortable with dipping my fingers in to a cup-full of my blood, taking away fears of ‘staining’ (to believe white-pant wearing chicas in sanitary napkin adverts, not even death could be worse) menstrual cups have given me the freedom to get over the whole period-issue.

However, what I in my privilege can ignore is constantly used by society to put bleeding women in their place (which in some villages in Nepal can even be loo-less, door-less huts located some distance from the house). So when Marie Brenan dedicates certain attention to menstruation in The Tropic of Serpents – how different cultures view it, how a woman of a higher-class/caste can face greater prejudice than women of a lower class – it drives home the period-shame that stratifies society, especially in places like India.

7. It’s Harder if You’re a Woman. But that’s okay.

Dragon Blast

This one’s pretty straight-forward. No one, especially women, needs to be reminded that women make less money than men, are more prone to being victims of violence, more likely to be interrupted and disrespected even in academic careers.

But sometimes, in the world of urban, educated privilege (or in my case, post-colonial English-speaking, fair-skin privilege), we can forget how many battles are yet ongoing for gender equality across the world. We forget that just cause some of us have supporting families and fulfilling careers, a lot of others are being denied basic opportunities just cause they happen to have vaginas or otherwise subscribe to a female identity.

So when Jane Roland has to bust some serious chops to have her battle-plans approved, or when Lady Trent is ostracized for choosing to pursue her dreams or when Thymara’s choices are undermined by boys fighting for her attention or when Alise Kincarron is abused by her husband – it reminds you of the reality you lock outside your door every night and must wake-up (at cock-crow if you’re a traditional housewife of any sort) everyday to change. It reminds you that even if you are defeated by the patriarchy today, you live to roar another day.

8. Basically, Roar… Roar with the Divine Wind, Embrace the Dragon Within

I’ve always found the lack of serious female villains in the world of fiction disturbing (enough to make me embark on a project to talk to women in prisons and research ‘evil women’ {if that’s an acceptable term} in the world – I’ll write about that process soon as well). Fantasy fiction in fact, provides some of the evil female archetypes: The Snow Queen and the Stepmother for instance.

Which is why I find Lien so very intriguing. She’s a dragon, of course, and strikes me as very similar to Azula – another amazing evil woman (permit me a fan-girl moment) from Avatar: The Last Airbender. And just like Azula, Lien sets out to destroy the titular character of the Temeraire books with cold precision. I don’t know if being a 200 tonne vengeance machine is necessarily a good thing – for you or the world – but there has to be some room in our collective lives to throw conditioning in to a Holi bonfire and move on to just being – whatever that means to you.

I think that’s the reason why women write such brilliant dragon stories (6 of the top 10 dragon books on Goodreads have been written by women, how’s that for gender parity?) because the dragons on paper are but reflections of the spitfire within and our very personal struggles with it. Whether we tame that dragon, quell its flame (or poison) or unleash it and burn this whole world down is a choice we make every single day. And maybe what draconian fiction really wants to tell us – is to stop lying down and wallowing in the mud.

We are dragons. We are meant to fly.

Flying Dragons

 

* In case you’re wondering why the Game of Thrones (what with the Mother of Dragons) isn’t on this list, the reasons are fairly simply – I find the books really well-written, but very poorly told. If that doesn’t make sense to you, we should probably refrain from hooking up in any sense of the word, even if we are really drunk at a party.

**None of these gifs are mine, there are all linked to their original sources. Please don’t sue me.